Bli medlem

Om du inte har varit med i Nacka-Värmdö Hundungdom förut och känner dig osäker på om du vill bli medlem så får du gärna komma ner till Rudsjöparken eller ut på Värmdö, Hemmesta skola vilken tisdagsträff som helst (under terminen) och prova att vara med och träna, känner du sedan att du vill bli medlem så kan våra ledare ge dig och målsman mer information om medlemskapet.

Frågor om ditt medlemskaps ställs till Sveriges Hundungdoms kansli: info@shu.se

Ordinarie medlemskap (ungdomsmedlemskap)
Medlemsavgiften är 320 kr för 12 månader. Medlemskap är rullande, du är alltså medlem ett år från det att du betalat in avgiften. Ditt medlemskort skickas hem till dig inom ca en månad efter det att Sveriges Hundungdom har mottagit betalningen.
Klicka här för att läsa mer och bli medlem

Stödjande medlemskap
Medlemsavgiften är 40kr för 12 månader. Medlem, som har ordinarie medlemskap, kan stödja annan lokalklubb än den hen är centralt registrerad i genom att ingå delmedlemskap och erlägga den lokala medlemsavgiften. Sådan medlem har rätt att delta i klubbens aktiviteter. Dock är denne inte valbar för någon funktion i klubben och får inte heller tävla eller representera klubben på annat sätt. Delbetalande medlem har inte rösträtt på klubbårsmöte. Registrera stödjande medlemskap görs i formuläret längre ner.

Syskonmedlemskap
Medlemsavgiften för syskonmedlemskap är 150 kr. Syskonet skall vara mellan 6 och 25 år och bo på samma adress som ungdomsmedlemmen. Syskonmedlemskapet innebär att man får alla medlemsförmåner utom medlemstidningen. Syskonmedlemskapet gäller fram till och med det år du fyller 25 år.
Klicka här för att registrera syskonmedlemskap

Teckna stödjande medlemskap

  • I Sveriges Hundungdom

Betala in för stödjande medlemskap

Inbetalning sker till Nacka-Värmdö Hundungdoms plusgirokonto, Plusgironummer; 487 57 36-3. Märk betalningen med ditt för-och efternamn, medlemskap samt året du betalar in.

Du ansvarar själv för att uppdatera ditt stödjande medlemskap.

Medlemsavgiften för stödjande medlem är 40kr för 12 månader.

Har du frågor om ditt stödjande medlemskap? Mejla oss på nackavarmdohu@gmail.com

Medlem i Nacka Hundungdom blir du genom Sveriges hundungdom, du väljer Nacka-Värmdö som lokalklubb. På sveriges hundungdoms hemsida finns även mer info om medlemsskapet, vad som ingår med mera.