Nacka-Värmdö Hundungdoms boknings – och avbokningspolicy

Anmälan
Hur du anmäler dig till våra kurser och aktiviteter anges alltid i informationen om kursen/aktiviteten. Oftast sker anmälan genom ett formulär på hemsidan, www.nackavarmdohu.se.
Var god läs igenom kursbeskrivningen noga så att du är helt säker på att du anmäler dig till rätt kurs och är säker på att förare och hund uppfyller de krav som ställs för att få gå kursen. Om du är osäker så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Betalning
Betalning sker till Nacka-Värmdö Hundungdoms plusgiro. Plusgironummer; 487 57 36-3 
Observera att du måste döpa betalningen till vad som står i aktiviteten, kom ihåg att siffran måste stå med!
Anmälningsavgiften skall vara oss tillhanda senast 14 dagar innan kursstart/aktivitet, om inget annat anges. Vid vissa aktiviteter så som läger kan vi vilja ha anmälningsavgiften tidigare pga planering mm. Om du inte betalar inom angiven tid förlorar du din plats.
Vi tar inte emot kontantbetalningar.

Avbokning
Du har rätt att avboka dig från kurs/aktivitet, men detta måste ske senast 14 dagar innan om du vill ha tillbaka avgiften. Avbokar du senare än 14 dagar innan är du skyldig att betala halva avgiften. Avbokar du dig efter att kursen/aktiviteten har startat så är du skyldig att betala hela avgiften.

Inställd kurs/aktivitet
Ibland blir vi tvungna att ställa in kurser/aktivitet. Du får då tillbaka hela anmälningsavgiften.

Aktiviteter som klubben bjuder på
Ibland anordnar vi aktiviteter som inte kostar våra medlemmar något men ändå är en ekonomisk utgift för klubben. Vid alla dessa aktiviteter är anmälan bindande och om du avbokar/inte kommer så blir du skyldig att betala för klubbens utgifter.

För att delta på våra aktiviteter måste du vara medlem i Sveriges Hundungdom. Här kan du läsa mer om medlemskap.