Nacka Hundungdoms Styrelse 2023

Nacka-Värmdö Hundungdoms styrelse

Ordförande
Tilde Jansson

Vice ordförande
Robin Malmkvist

Sekreterare
Viola Holst Ahlgren

Kassör
Alice Wegebrand

Ledamot 
Elin Angeria

Ledamot
Cajsa Wikström

Ledamot
Josefin Noresson

Suppleant
Felicia Gillblad

Suppleant
Clara Svanberg

Dokument till årsmöte 2023

Övriga inom Nacka-Värmdö HUs verksamhet

Valberedningen:
Vakant
Linnea Lewin
Laawa Wiklund

Revisorer:
(Inte helt klart)

Kontakt: nackavarmdohu@gmail.com

Hundägarutbildningsektorn:
Styrelsen

Agilitysektorn:
Tilde Jansson
Viola Holst Ahlgren
Felicia Gillblad

Allmänlydnadsektorn:
Tilde Jansson
Alice Wegebrand

Noseworksektorn:
Alice Wegebrand
Tilde Jansson