Sveriges Hundungdoms Dressyrpolicy

Policyn i korthet innebär detta:

• Din hund ska vara frisk och i bra kondition när du tränar den eller är med på en tävling.


• Förarens träningsmetoder ska utgå från hundens naturliga möjligheter och förutsättningar.

• Aga är förbjudet. Aga är detsamma som att slå, sparka eller att använda fysiskt våld på något sätt.

• Det är förbjudet att använda stackel (ett slags halsband), elhalsband eller några andra redskap som orsakar smärta eller obehag för hunden.

• Psykisk misshandel är inte tillåtet. Den här punkten samlar övriga sätt att kränka, ge obehag eller annat som hindrar hunden från att leva ett bra liv.

• Våra medlemmar ska vara positiva föredömen när det gäller hur de tar hand om sina hundar och träningsmetoder som de använder. Det medför att hunden kommer uppfattas som en tillgång och som något positivt i vårt samhälle.

http://www.shu.se/om_shu/klubbparm/pdf/1/Dressyrpolicy.pdf

Fullständig policy

Sveriges Hundungdoms styrelse, Ungdomsrådet (UR), har skrivit ned vilken policy som vi har när det gäller dressyrmetoder av hundar. Policy kan översättas med förhållningssätt, alltså hur man ser på någonting och att man handlar efter det – ett slags riktlinjer eller regler.

 

Policyn är framtagen med hjälp av våra lokalklubbar. Både när det gällde frågan om vi alls behövde ha någon policy och om hur den i så fall ska se ut. Den policy man har beslutat om gäller inte bara vid dressyr, om man med dressyr menar inlärning av olika moment som ingår i någon hundsport eller vid vardagslydnad. Den gäller förarens/ägarens attityd och handlag vid uppfostran av valpen/hunden i vardagslag också. Alla våra medlemmar omfattas av den här policyn och som medlem ska man känna till den och leva efter den.

 

Social anpassning och miljöträning
Alla hundägare – eller den som för tillfället har hand om hunden - har ett personligt ansvar för att hunden är väl anpassad i vårt samhälle. Vad innebär då det här? Jo,hunden ska kunna vistas bland människor, andra hundar och i olika miljöer utan att skada eller ställa till förtret och irritation eller skrämma människor eller andra hundar. Som förare eller ägare av hunden har man också ansvar över att hunden är så socialt tränad så att den klarar av olika situationer och miljöer. Hunden ska på ett positivt sätt tränas och vänjas till ett liv där den på ett naturligt sätt möter andra hundar och människor = hunden blir socialt anpassad. I uppfostran av valpen och i träningen av hunden finns också behovet av att den miljötränas. Det innebär att hunden är van vid olika typer av miljöer: att den kan vistas på gator och torg, i skog och mark, på bussar och tåg med mera.

 

Träning
Följande citat kommer från dokumentet: "Träningen med hunden skall bygga på att utnyttja dess naturliga förutsättningar för inlärning. Detta sker på effektivaste sätt genom att belöna fram önskade beteenden. Medlemmar i Sveriges Hundungdom bör använda positiv förstärkning vid hundträning. Användandet av obehag kan leda till oönskade reaktioner, som exempelvis rädsla, passivitet eller att hunden söker avstånd."

 

Positiv förstärkning är ett uttryck som ofta används av etologer (= forskare på djurens beteende) och vid inlärning. Det bygger på att hunden lär sig genom att den direkt får en belöning när den gör något. När man använder sig av det vid inlärning lockar man hunden att utföra någonting, till exempel att sitta, och genast när hunden gör rätt så får den en belöning. Om hunden inte gör som man har tänkt sig, är man passiv och provar igen. Inlärning tar tid, både för hundar och för oss människor. I policyn poängteras det att träningen ska få ta tid, man måste bygga all träning från grunden för att kunna gå vidare.

 

Alla hundar är olika varandra, även inom samma ras eller rasgrupper finns stora skillnader. Det kan bero på vad hunden har fått med sig i arv från sina föräldrar eller från sin tidiga miljö hos uppfödaren. Som förare/ägare till hunden måste man ta hänsyn till detta. Man bör också vara medveten om vad hundens ras har (eller från början hade) för användningsområde. När du tränar din hund i någonting nytt så ska förutsättningarna vara så bra som möjligt. Du väljer till exempel en lugn plats utan störningar. Du går långsamt fram och dina krav på att hunden lyder dig ökas med tiden. Målet för all träning är att hunden drivs av sin egen lust att utföra uppgiften. Men många saker vi tränar våra hundar att göra ligger inte naturligt i hundens beteende. Då måste vi få hunden att vilja lära sig och sedan utföra det vi vill genom att utnyttja hundens lust att få beröm och belöning. Våra krav på hunden får inte bli så stora att hunden inte klarar av att utföra det vi vill.

 

Etik
Etik kan översättas med rättesnöre, eller att man lär sig skilja på gott och ont och rätt och fel. Inom Sveriges Hundungdom står våra medlemmar och deras intresse för hunden i centrum. Då de flesta av er - våra medlemmar - är unga är det av största vikt att vi som organisation uppfostrar er till goda, ansvarsfulla och empatiska (= någon som kan visa medkänsla) hundtränare och hundägare. Att vi inom vår organisation får kunskap om god etik när det gäller hundhållning och träning. Vi vill att varje medlem ska få ett givande och tillitsfullt förhållande till sin hund. Att alla våra medlemmar förstår värdet av att behandla hunden väl och aldrig utsätta den för opassande eller kränkande behandling. För de som på klubbnivå fungerar som ledare och instruktörer är det här förhållningssättet en självklarhet. Ni är våra främsta ambassadörer!