Projektet utmärkt förening

Under ett års tid (nov 2011 - nov 2012) har styrelsen arbetat med projektet Utmärkt förening. Satsningen är ett sammarbete mellan Nacka kommun och SISU idrottsutbildarna och syftet är att hjälpa föreningar i Nacka att komma igång med föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete.

Under året har vi jobbat med frågor så som värdegrund, vision, allas lika värde, kränkningar, attityder och föreningens sociala ansvar. Styrelsen anordnade i mars 2012 en lyckad verksamhetskonferens där vision, värdegrund och mål diskuterades tillsammans med medlemmar. Efter det så har styrelsen formulerat fem stycken policydokument samt vision, värdegrund och några aktuella mål för den närmaste tiden. Alla dessa dokument hittar du här till vänster. Det är viktigt att du som medlem känner till våra policys eftersom att det är allas ansvar att se till att de efterlevs. 

I november 2012 certifierades Nacka Hundungdom och är nu mera en utmärkt förening i Nacka!

Vi väldigt stolta och glada över det här och hoppas och tror att detta är något vår föreningen och våra medlemmar kommer att ha stor nytta av!