Policy för ledarutveckling (medvetet ledarskap)

Syfte/målsättning:

Vi vill att vi som förening ska känna oss stolta över våra ledare och att ledarna ska vara stolta över att vara en del av vår förening.

 

Ansvar:
Det är styrelsens ansvar att se till att alla ledare har den kompetens som krävs, vidareutbildas och bibehåller engagemanget och glädjen. Det ligger även på styrelsens ansvar att involvera medlemmarna i föreningsarbetet så att alla känner att de kan vara med och påverka i Sin förening.

 

Omskrivning:
På våra aktiviteter ska ledarna alltid bära "ledarvästar" eller ledarjackor.

 

Handlingsplan:
Alla ledare ska ha genomgått Ledarutveckling steg 1 som ska innefatta "hunden och lagen" Alla ledare uppmuntras även att delta på ledarutveckling steg 2 och 3. Vi strävar efter att utbilda instruktörer för att förenigen ska få en så stor kompetens och kunskapsbas som möjligt.
Vi tycker att det är viktigt att alla ledare tas tillvara på.