Policy för medlemmars delaktighet och inflytande

Syfte/målsättning
Vi stävar efter att klubben ska drivas av medlemmarna. Vi tycker att det är viktigt att alla känner att de är delaktiga och har inflytande i klubbens arbete.

Ansvar
Det är styrelsens ansvar att alltid sträva efter att involvera med- lemmarna i föreningsarbetet och skapa tillfällen då de kan vara delaktiga och vara med och påverka. Styrelsen ska också vara mottaglig för medlemmarnas åsikter och idéer.

Det är medlemmarnas ansvar att framföra sina åsikter och idéer till styrelsen.

Omskrivning
Enligt stadgarna så är det medlemmar som har rösträtt på med- lemsmöten och årsmöten, ej medlemmars målsman.
Enligt Rösträtt inom distrikt och lokalklubb § 37 (Grundstadgar för Sveriges Hundungdom): ”Rösträtt inom lokalklubb tillkom- mer varje medlem, dock inte stödjande och delbetalande med- lem.”

Styrelsen jobbar för att skapa delaktighet bland medlemmarna genom att exempelvis arrangera verksamhetskonferenser. Vi för en dialog med medlemmarna och utvärderar aktiviteter så att vi kan bli en bättre förening. Något som vi också strävar efter är att ge så många medlemmar som möjligt en lättare ”utbildning” i föreningskunskap.