Policy mot mobbning

Syfte/målsättning:

Vi vill att vår klubb Nacka Hundungdom ska vara fri från mobbning och ett föredöme för andra föreningar. Våra medlemmar ska känna att alla är välkomna oavsett individuella förutsättningar och kunskaper inom hund.

 

Ansvar:
Alla klubbens medlemmar har ett ansvar för att motverka mobbning. Styrelsen och ledarna har det yttersta ansvaret för att se till att policyn följs samt skall vara ett gott föredöme.

 

Omskrivning:
Vår definition av mobbning är situationer då någon/några utsätts för systematiska kränkningar och/eller blir utfryst ur gruppen av olika anledningar. Vi tolererar ingen form utav kränkande behandling.

 

Alla hundar är välkomna på våra aktiviteter, det är inte acceptabelt att frysa ut och/eller kränka någon på grund av dennes hunds ras/träningsnivå/beteende med mera.

 

Handlingsplan:
Samtliga medlemmar ska känna till policyn och arbeta för en trevlig och trygg miljö fri från mobbning och kränkningar. Ledare/styrelse ska föregå med gott exempel, vara uppmärksamma och aktivt verka för en trevlig miljö.

 

Vid misstanke om mobbning skall åtgärder vidtas så som enskilda samtal/gruppsamtal med de berörda medlemmarna samt kontakt med de berördas föräldrar. Som en sista åtgärd kan avstängning från klubbens aktiviteter bli aktuellt.