Policy för skadeförebyggande arbete, trygghet och säkerhet

Syfte/målsättning:

På Nacka Hundungdoms aktiviteter ska medlemmarna alltid känna sig trygga och säkra och föräldrarna ska känna trygghet när de lämnar över ansvaret till oss.

 

Ansvar:
Det är styrelsen/ledarnas ansvar att se till så att olyckor förebyggs och att medlemmarna kan känna sig trygga på våra aktiviteter.

 

Vid tillfällen då det kan bli aktuellt att föräldrar skjutsar fler medlemmar än sina egna barn till aktiviteter anordnade/erbjudna av Nacka Hundungdom så förutsätter vi givetvis att den som kör inte har intagit någon alkohol eller andra droger. Detta är föräldrarnas ansvar men om ledarna/styrelsen märker att något inte är som det ska är det deras skyldighet att agera.

 

Om medlem upplever att en förälder eller ledare är olämplig för att skjutsa eller om medlemmen av någon annan anledning känner sig otrygg med förälder/ledare så vill vi att medlemmen och/eller medlemmen målsman kontaktar någon ledare styrelsemedlem. Medlemmar ska känna sig trygga med att ta kontakt med ledare/styrelse, känsliga saker hanteras naturligtvis därefter.

 

Omskrivning:
Skadeförebyggande arbete innebär för oss att ledarna ska vara utbildade i hjärt- och lungräddning, att ledarna vet om och känner sig trygga med vad de ska göra i olika situationer, att vi har en säker närmiljö och att vi har tydliga regler. Vi strävar även efter att utbilda våra medlemmar för att öka kunskapen om säkerhet inom föreningen.

 

Vid utflykter och resor med t.ex. lokaltrafik så måste deltagare, precis som vid andra aktiviteter, göra som ledarna säger "ledarnas ord är lag" utan undantag. Självklart råder även sunt förnuft.

 

Då vi i största delen av vår verksamhet har att göra med hundar, levande individer, så är det viktigt att man tänker först och gör sen, att man följer ledarnas instruktioner blir extra viktigt för att våra aktiviteter ska vara trygga för alla, både människor och hundar.

 

Handlingsplan:
Vi arbetar skadeförebyggande genom att informera om de risker som finns vid våra olika aktiviteter, både när det gäller människa och hund. Vi har som mål att utbilda samtliga våra ledare i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen för människor och hundar. Utrustning så som förstahjälpen-kit, brandvarnare, brandsläckare med mera ska finnas till hands i våra lokaler. Nummer till djurambulansen och närmaste djursjukhus ska finnas uppsatta i vår klubbstuga. Vid en allvarlig olycka ringer vi 112.