Värdegrund

Gemenskap
I Nacka hundungdom ska alla känna att de är välkomna och får vara med. Trygghet är ett ledord och ingen ska lämnas utanför. Vi ställer upp för varandra och värnar om vi-känslan. I vår förening ska man ha möjlighet att lära känna nya människor med samma intresse och utbyta erfarenheter.

 

Glädje
Nacka hundungdom står för glädje, våra aktiviteter ska bidra till personlig utveckling och genomföras i en positiv miljö.

 

Respekt
I Nacka hundungdom respekterar vi varandra och allas lika värde. Vi visar varandra hänsyn och strävar efter förståelse för alla människors och hundars olika förutsättningar och kunskapsnivåer.

 

Engagemang
För att klubben ska bestå och fortsätta att utvecklas krävs det inte bara engagemang i föreningsarbetet utan även i sin egen och sina klubbkamraters utveckling och trivsel. När medlemmarna trivs och upplever att de växer i kunskap, självförtroende och självkänsla bibehåller klubben sin livskraft och får möjlighet att utvecklas.

 

Demokrati
Nacka Hundungdom arbetar efter ideella och demokratiska principer som genomsyrar hela verksamheten.