Årsmöteshandlingar 2016

Sommarläger på Nåttarö Sommarläger på Nåttarö

Verksamhetsberättelse 2015

Årsmöte
​Nacka HU höll sitt årsmöte den 14 februari i Nacka BK’s klubbstuga och 11 personer med fastställande röstlängd infann sig på mötet. Ingen ny i styrelsen valdes in och Martina Stöhr valdes som revisor och Maria Hemmingsson som revisors suppleant.

Vinterläger
​Mellan den 14de och 15de februari hölls ett vinterläger där tre ekipage deltog första dagen och två ekipage andra dagen. Vi testade på drag och spår. Olle och Inga-Lill var där och berättade om och visade oss drag. Lägret var mycket lyckat och deltagarna verkade nöjda.

Första hjälpen för hund
​Carina från blåstjärnan kom till klubben och flera ledare deltog och det var väldigt lärorikt.

Ungdomsmässa
Några ledare befann sig på Nackas ungdomsmässa och visade upp Nacka HUs aktiviteter. Det var inte så givande och få intresserade men vi var ändå där och visade upp oss.

Tidning
Matilda skrev ihop en text och skickade den till Nünette som skriver tidningen ‘’Volontär i nacka’’ och en artikel skrevs om oss.
 

ÖSHUs årsmöte
Matilda, Olivia och Annie befann sig på Östra Svealands Hundungdoms Distrikts årsmöte.

Städdag
Den tredje maj hölls en städdag där vi städade både utsidan och insidan utav vår klubbstuga.

Nacka BKs medlemsmöte
Två ledare berättade om Nacka HUs aktiviteter på Nacka Brukshundklubbs medlemsmöte och fick bra respons.

Avslutning på vårens tisdagsträffar
Vårterminen på tisdagsträffarna avslutades med lekar och fika och deltagarna verkade mycket nöjda.

Sommarläger på Nåttarö
​Den 7-9 augusti åkte 5 stycken deltagare och 5 stycken ledare till Nåttarö i Stockholms skärgård och tränade, umgicks och hade roligt. Lägret var mycket uppskattat och alla lämnade med ett gott humör.

Början på tisdagsträffarna och promenader i orminge
​Under hösten bestämde vi att vi skulle varva vanliga tisdagsträffar och promenader i krokhöjden varannan vecka. Både promenaderna och tisdagsträffarna rullade på väldigt bra. Lite då och då hade vi även hundfria tisdagsträffar med pyssel för att inkludera våra medlemmar som inte har hund.

Klubbmästerskap
​Tillsammans med Nacka BK höll vi ett klubbmästerskap i agility och fyra ekipage tävlade för Nacka Hundungdom.

Höstlovsagility
Under två dagar hölls höstlovsagility med endast en glad och nöjd deltagare. Matilda och Malin var ledare varsin dag.

Ledarutbildning
​Vi skickade två nya engagerade ledar på ledarutbildning. Ledarna som skickades var Natahlie och Lisa.

Avslutning på höstens tisdagsträffar
Vi avslutade terminen med att fläta fleeceflätor och fika.

Stockholms Hundmässa
​4 deltagare och 3 ledare åkte till hundmässan för att titta på tävlingar och gå runt bland alla montrar. Alla hade väldigt roligt!

Revisionsberättelse 2015

klicka för förstoring

Verksamhetsplan för 2016

Det absolut viktigaste för 2016 är att försöka locka fler att vara med i Nacka Hundungdom. Samtidigt ska förstås vi som redan är med fortsätta att ha ROLIGT!

Tisdagsträffarna
Eftersom vi är väldigt få aktiva just nu, både ledare och deltagare, kommer vi bara att ha tisdagsträffar varannan vecka under vårterminen. Men, vid dessa tillfällen kommer vi att se till att det finns massor att göra. Vid varje träff kommer man att välja mellan att vara med på ”Mjukis”, att träna på egen hand eller att delta i dagens tema. Temat för respektive tisdag är valt utifrån de som är ledare just den tisdagen. Till höstterminen hoppas vi att det är fler aktiva ledare och deltagare så att vi kan återgå till att träffas varje tisdag.

Kurser
Kurser kommer att erbjudas om någon ledare vill hålla en kurs.

Ledare
Vi kommer att satsa mycket på att hitta medlemmar som vill utbilda sig till ledare och sedan skicka dem på utbildning. Vi ska ta väl hand om de ledare vi redan har. Vilken verksamhet som erbjuds beror på vad ledarna vill göra. Det ska vara roligt att vara ledare!

Marknadsföring
Vi kommer främst att göra två saker för att försöka få fler aktiva medlemmar:
 Erbjuda hundträning som ett val på skolornas friluftsdagar/idrottsdagar.
 Besöka kurser i Nacka Brukshundklubbs regi och berätta om vår verksamhet.

Dessutom ska vi alla berätta för våra kompisar hur roligt det är att vara med i Nacka Hundungdom. Vi kommer också att arrangera en ”prova-på-dag” under våren.

Övriga aktiviteter
 Sommarläger
 Besök på hundmässan i december
 Dagsutflykter med matsäck
 Gemensamma promenader

Valberedningens förslag till styrelse 2016
Valberedningens förslag till styrelse för Nacka Hundungdom verksamhetsåret 2016.

Ordförande för en tid av ett år:
Malin Sjöberg, nyval 1år

Sekreterare för en tid av två år:
Olivia Kiluk, nyval 2år

Kassör:
Marie Hellberg (valdes för 2 år 2015), 1 år kvar

Två eller fyra ledamöter för en tid av två år:
 Lisa Thorstensson, nyval 2år
 Tilde Jansson, fyllnadsval 1år

Två suppleanter för en tid av två år:
 Sofia Olsson, nyval 2år 
 Vakant (förslag saknas), fyllnadsval 1år 

Två stycken revisorer för en tid av ett år:
 Maria Hemmingsson, omval 1år
 Kristin Hellberg, nyval 1år 

Styrelsens förslag till valberedning för 2016
Valberedning att förbereda förslagen inför nästa årsmöte:
 Matilda Himmerstål
 Vera Thorell

Förslag till dagordning vid årsmötet 2016-02-13 

 1.  Mötets öppnande
 2.  Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Meddelande om vem styrelsen utsett till sekreterare för årsmötet
 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordning för årsmötet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultaträkning för 2015
 9. Revisorernas berättelse för 2015
 10. Genomgång av balansräkning
 11. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Av medlemmarna avgivna motioner
 14. Av styrelsen avgivna propositioner
 15. Val av ordförande för ett år
 16. Val av sekreterare för två år
 17. Val av kassör för två år (Marie Hellberg har ett år kvar)
 18. Val av två eller fyra ledamöter till styrelsen på två år
 19. Val av två suppleanter till styrelsen på två år
 20. Val av två revisorer för ett år med uppgift att granska styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2016.
 21. Val av ombud till distriktsmöten samt ersättare.
 22. Val av ombud till Representantskapet samt ersättare
 23. Val av valberedning att förbereda punkterna 14-21 inför nästa årsmöte
 24. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-22
 25. Presentation av verksamhetsplan och budget för 2016
 26. Eventuella övriga informationspunkter
 27. Mötets avslutande

Utfall 2015 och budget för 2016

Varmt välkomna på årsmötet den 13/2 kl 11.oo!

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

 • Mikael Svanborg » Koppeltvång - vad är det? :  ”Det finns också en hundrastgård i Saltsjöqvarn numera.”

 • Linn Leiderö-Palmlöv » Sommarlägret 2016!:  ”Vad roligt att få läsa hur kul ni har haft det och vilka härliga bilder! Lia va..”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln