Andra aktiviteter

Agilityinstruktörsutbildning steg 1 STOCKHOLM

Ska kunna leda agilitykurs som syftar till att introducera nya ekipage i agility.

Innehåll:

 • Agilityhistorik
 • Inlärningsmetoder och hinderinlärning
 • Metodik för agilitykurser
 • Stress
 • Agilityhälsa


Förkunskapskrav:

 • Tävlat minst officiell klass 1
 • Tränat hund från nybörjare till klass 1
 • Varit hjälpinstruktör vid agilitykurs, vid minst 6 tillfällen
 • Vara medlem i en SKK-ansluten klubb.
 • Ha en referens ifrån agilityperson

Obligatoriska moment:
 • Praktik med nybörjarekipage som klubben tillhandahåller.
 • Muntlig redovisning av kursplan. Kursplanen utarbetas som en hemuppgift och redovisas inför hela gruppen eller del av grupp.
 • Muntlig redovisning av agilityövning för nybörjarhundar. Redovisningen förbereds som en hemuppgift och presenteras för gruppen.
 • Slutprov. Ett skriftligt prov som görs hemma och sedan skickas till läraren enligt instruktion.

När du är godkänd skickar läraren in redovisningsblanketten till Svenska Agilityklubbens kansli, som utfärdar bevis för auktorisation och skickar detta till deltagaren.

Läs mer om utbildningen här!

Datum & tider:

20 januari, kl. 09:00-17:00
21 januari, kl. 09:00-17:00
10 februari, kl. 09:00-17:00
11 februari, kl. 09:00-17:00

Plats:
20 januari - Älta Hundhall (teori hela dagen)
21 januari - Älta Hundhall (praktik förmiddag & teori eftermiddag)
10 februari - Älta Hundhall (teori hela dagen)
11 februari - Älta Hundhall (praktik förmiddag & teori eftermiddag)
 
Älta Hundhall, Grustagsvägen 6, 138 40 Älta

Pris: 4000 kr
Betalning sker till klubbens plusgiro eller swish. Vi fakturerar inte. Klubben får kvitto på inbetalningen.

Märk betalningen med deltagarens för- och efternamn samt insturktörsutbildning agility.
Betala med plusgiro - Plusgironummer; 487 57 36-3.
Betala med Swish - Swishnummer; 123 352 38 42.

Deltagarna tar med egen mat och fika. Lättare fika finns till försäljning.

Lärare: Petra Strand, petra.strand@gmail.com
Namn och befattning på person som rekommenderar dig till utbildning som i sin tur antingen postar en rekommendation eller skickar ett e-post-meddelande till Petra.

Särskild boknings och avbokningspolicy:
Din anmälan är inte komplett förens anmälningsavgiften är betald. Den skall dock absolut senast vara oss tillhanda senast 15 december.

Du har rätt att avboka dig från instruktörsutbildningen, men detta måste ske senast 15 december om du vill ha tillbaka hela avgiften. All avbokning som sker efter 15 december oavsett anledning eller uppvisande av intyg (läkarintyg eller veterinärintyg) återbetalas inte!

Vid för få anmälningar återbetalas HELA anmälningsavgiften!


Vid frågor och avanmälning: nackavarmdohu@gmail.com

Anmäl dig här!

Freestyleinstruktörsutbildning februari & mars STOCKHOLM

Utbildningen arrangeras i samarbete med SHFK samt följer freestyleklubbens riktlinjer för utbildningen.

Efter godkännande enligt SHFKs riktlinjer tilldelas du titeln Freestyleinstruktör och kan hålla kurs med inslag av både tricksträning, freestyle och heelwork to music. 

Se förkunskapskrav och innehåll i bifogad fil.

Vem får delta?
Alla får delta oavsett om du tillhör en brukshundsklubb, hundungdomsklubb, rasklubb, företag eller bara vill bli instruktör för skojs skull! Bara du uppfyller förkunskapskraven och är medlem inom skk!

Datum & tider:
3 februari, 10:00-17:00
4 februari, 10:00-17:00
9 mars, 10:00-17:00
10 mars, 10:00-17:00

Plats: 
Utbildningen sker inomhus i klubbens hundhall.
Ältavägen 99, 131 33 Nacka

Deltagarna tar med egen mat och fika. Lättare fika finns till försäljning.

Lärare: Anna Larsson

Pris: 5 500 kr
Betalning sker till klubbens plusgiro eller swish. Vi fakturerar inte. Deltagaren/klubben får kvitto på inbetalningen.

Medlemmar i Sveriges Hundungdom som är under 25 år och representerar sin hundungdomsklubb får tillbaka 50% efter genomförd godkänd examination från Östra Svealands Hundungdom. För att få tillbaka 50% av anmälningsavgiften mejlar lokalklubben in certifikatet inklusive bankuppgifter.

Märk betalningen med deltagarens för- och efternamn samt insturktörsutbildning freestyle.
Betala med plusgiro - Plusgironummer; 487 57 36-3.
Betala med Swish - Swishnummer; 123 352 38 42.

Särskild boknings och avbokningspolicy:
Din anmälan är inte komplett förens anmälningsavgiften är betald. Den skall dock absolut senast vara oss tillhanda senast 20 januari.

Du har rätt att avboka dig från instruktörsutbildningen, men detta måste ske senast 20 januari om du vill ha tillbaka hela avgiften. All avbokning som sker efter 20 januari oavsett anledning eller uppvisande av intyg (läkarintyg eller veterinärintyg) återbetalas inte!

Vid för få anmälningar återbetalas HELA anmälningsavgiften!


Vid frågor och avanmälning: nackavarmdohu@gmail.com

Anmäl dig här!

 • Obligatoriskt för certifikat
 • Skriv privat om du inte går via någon verksamhet

Freestyleinstruktörsutbildning januari & februari STOCKHOLM

Utbildningen arrangeras i samarbete med SHFK samt följer freestyleklubbens riktlinjer för utbildningen.

Efter godkännande enligt SHFKs riktlinjer tilldelas du titeln Freestyleinstruktör och kan hålla kurs med inslag av både tricksträning, freestyle och heelwork to music. 

Se förkunskapskrav och innehåll i bifogad fil.

Vem får delta?
Alla får delta oavsett om du tillhör en brukshundsklubb, hundungdomsklubb, rasklubb, företag eller bara vill bli instruktör för skojs skull! Bara du uppfyller förkunskapskraven och är medlem inom skk!

Datum & tider:
27 januari, 10:00-17:00
28 januari, 10:00-17:00
24 februari, 10:00-17:00
25 februari, 10:00-17:00

Plats: 
Utbildningen sker inomhus i klubbens hundhall.
Ältavägen 99, 131 33 Nacka

Parkering och samling och avslutning vid varje träff vid stora parkeringen vid Hellasgården
Ältavägen 101, 131 33 Nacka


Deltagarna tar med egen mat och fika. Lättare fika finns till försäljning.

Lärare: Anna Larsson

Pris: 5 500 kr
Betalning sker till klubbens plusgiro eller swish. Vi fakturerar inte. Deltagaren/klubben får kvitto på inbetalningen.

Märk betalningen med deltagarens för- och efternamn samt insturktörsutbildning freestyle.
Betala med plusgiro - Plusgironummer; 487 57 36-3.
Betala med Swish - Swishnummer; 123 352 38 42.

Särskild boknings och avbokningspolicy:
Din anmälan är inte komplett förens anmälningsavgiften är betald. Den skall dock absolut senast vara oss tillhanda senast 20 december.

Du har rätt att avboka dig från instruktörsutbildningen, men detta måste ske senast 20 december om du vill ha tillbaka hela avgiften. All avbokning som sker efter - oavsett anledning eller uppvisande av intyg (läkarintyg eller veterinärintyg) återbetalas inte!

Vid för få anmälningar återbetalas HELA anmälningsavgiften!


Vid frågor och avanmälning: nackavarmdohu@gmail.com

Anmäl dig här!

 • Obligatoriskt för certifikat
 • Skriv privat om du inte går via någon verksamhet

Agilityinstruktörsutbildning steg 2 STOCKHOLM

Ska kunna leda agilitykurs som syftar till att vidareutveckla både deltagare och hund med sikte mot tävling.

Innehåll:

 • Planera och genomföra kursen, kurstillfällen och övningar
 • Att övertyga utan att köra över
 • Upp- och nedvärmning
 • Hunden på banan
 • Inför din nästa kurs

Förkunskapskrav:
 • Godkänd A1-instruktör
 • Tävlat officiella agilitytävlingar
 • Dokumenterad agilityträning för agilityinstruktör eller tävlingsekipage, kurs alternativt privat träning.
 • Varit instruktör vid agilitykurs efter avslutad A1-utbildning för minst två agilitykurser
 • Kunskap om tävlingsrelger i agility
 • Rekommenderad av klubbstyrelse eller sektor

Obligatoriska moment:
 • Praktik, träning med egen hund, instruktrörstäning.
 • Hemuppgifter, inviduellt arbete & uppgifter från läraren.
 • Redovisning, inviduellt arbete.

När du är godkänd skickar läraren in redovisningsblanketten till Svenska Agilityklubbens kansli, som utfärdar bevis för auktorisation och skickar detta till deltagaren.

Läs mer om utbildningen här!

Datum & tider:
9 mars, kl. 09:00-17:00
10 mars, kl. 09:00-17:00
27 april, kl. 09:00-17:00 
28 april, kl. 09:00-17:00

Plats:
9 mars - Älta Hundhall (terori hela dagen)
10 mars - Älta Hundhall (teori förmiddag & praktik eftermiddag)
27 april - NVHUs Agilityplan eller Älta Hundhall (teori hela dagen)
28 april - NVHUs Agilityplan eller Älta Hundhall (teori förmiddag & prakt eftermiddag)
 
Nacka-Värmdö Hundungdoms agilityplan, Ängen vid Utskogsvägen 14, 131 46 Nacka
Älta Hundhall, Grustagsvägen 6, 138 40 Älta

Pris: 4000 kr
Betalning sker till klubbens plusgiro eller swish. Vi fakturerar inte. Klubben får kvitto på inbetalningen.

Märk betalningen med deltagarens för- och efternamn samt insturktörsutbildning agility.
Betala med plusgiro - Plusgironummer; 487 57 36-3.
Betala med Swish - Swishnummer; 123 352 38 42.

Deltagarna tar med egen mat och fika. Lättare fika finns till försäljning.

Lärare: Petra Strand, petra.strand@gmail.com
Namn och befattning på person som rekommenderar dig till utbildning som i sin tur antingen postar en rekommendation eller skickar ett e-post-meddelande till Petra.

Särskild boknings och avbokningspolicy:
Din anmälan är inte komplett förens anmälningsavgiften är betald. Den skall dock absolut senast vara oss tillhanda senast 5 februari.

Du har rätt att avboka dig från instruktörsutbildningen, men detta måste ske senast 5 februari om du vill ha tillbaka hela avgiften. All avbokning som sker efter 5 februari oavsett anledning eller uppvisande av intyg (läkarintyg eller veterinärintyg) återbetalas inte!

Vid för få anmälningar återbetalas HELA anmälningsavgiften!


Vid frågor och avanmälning: nackavarmdohu@gmail.com

Anmäl dig här!

Noseworkinstruktörsutbildning

Innehåll:
 • inlärning av doft (etikettsättande)
 • sökteknik (inlärning, utveckling, markering, belöningar)
 • etologi (aggressivitet och rädsla)
 • hundens luktsinne
 • problemlösning
 • hantering av doft
 • lära ut/instruera (planera, genomföra och utvärdera)
 • SNWKs regelverk

Obligatoriska moment:
 • Teoretiskt prov
 • Praktiskt prov

Åldersgränser:
Minimiålder för certifiering till Nose Work-instruktör är 18 år.
Minimiålder för certifiering till Doftprovsdomare är 20 år.

Datum & tider:

Plats:

Pris:

Betalning sker till klubbens plusgiro eller swish. Vi fakturerar inte. Klubben får kvitto på inbetalningen.

Deltagarna tar med egen mat och fika. Lättare fika finns till försäljning.

Lärare:
 

Anmäl dig här!