Personolycksfallsförsäkring

Som medlem i Sveriges Hundungdom ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka på våra arrangemang och anläggningar.

Försäkringen ska ses om ett komplement till din privata personolycksfallsförsäkring.
Från och med 1 april 2012 gäller villkoren nedan.
Om du råkat ut för en olycka på någon av Hundungdoms aktivteter anmäler du skadan till WaterCircles miljösmarta försäkringar. Dit kan du också vända dig med frågor om olycksfallsförsäkringen.

Denna försäkring täcker inte skador på hundar och vi rekommenderar därför att du tecknar en hundförsäkring hos Agria

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller när personolycksfallsskada inträffar under verksamhet som anordnats av Svenska Brukshundklubben, Sveriges Hundungdom, Svenska Kennelklubben med specialklubbar. Försäkringen gäller även när persolycksfallsskada inträffar under verksamhet som övriga samarbetsparter arrangerar åt Svenska Brukshundklubben för Svenska Brukshundklubbens medlemmar, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Sveriges kommuner och länsstyrelser. Försäkringen gäller även under resor till och från försäkrad verksamhet.

För vilka försäkringen gäller
Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom. Försäkringen gäller också för Svenska Brukshundklubbens och Sveriges Hundungdoms personal som inte är medlemmar men som deltar i verksamhet. Försäkringen täcker även åskådare/deltagare vid tävlingar och uppvisningar samt för figuranter/funktionärer som deltar i verksamhet anordnad av Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom. Vid prova på aktiviteter gäller gruppolycksfallsförsäkringen även för icke-medlemmar.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk

Ålderskategorier
Försäkringen består av två olika delar. En del avser medlemmar som vid olyckstillfället inte har fyllt 18 år, den andra delen avser medlemmar som vid olyckstillfället har fyllt 18 år.
 

Olycksfallsförsäkringen - medlem *

 

Försäkringsmoment                                   Försäkringsbelopp
Invaliditet
Under 50 %                                                  400 000 kr
Från och med 50 %                                       800 000 kr

Merkostnader                                               100 000 kr
Personliga tillhörigheter                                  20 000 kr
Läke-, rese- och tandskadekostnader               Skäliga kostnader
Hjälpmedel                                                    100 000 kr
Dödsfall på grund av olycksfall                       25 000 kr
Krishjälp                                                       Max 10 behandlingstillfällen

 

Olycksfallsförsäkring - besökare *

 

Försäkringsmoment                                   Försäkringsbelopp
Medicinskt invaliditet
Under 50 %                                                  300 000 kr
Från och med 50 %                                       600 000 kr

Merkostnader                                                100 000 kr
Personliga tillhörigheter                                   20 000 kr
Läke, rese- och tandskadekostnader                 Skäliga kostnader
Dödsfall på grund av olycksfall                        25 000 kr

 

* Regler

Reducering av invaliditetsbeloppet sker från 46 års ålder med 5 procentenheter per år till och med 60 års ålder.

Försäkringsvillkor (pdf)